Oudere preken

Prekenarchief
Ga naar de inhoud
Datum + link
Predikant
Tekst + thema                                    (terug NGK Sleeuwijk)
Ds. G. van Dijk
Lucas 2: 40 / Groei
Br. D.J. Kleingeld
Psalm 62 / God is mijn schuilplaats
Ds. T.A. Viezee
Lucas 2: 1 - 7 / Kerstfeest is verwachten
Ds. M. Janssens
Matteüs 25: 1 - 13 / Wees waakzaam
Ds. H.J. Bruins
Maleachi 3: 1-3, 23, 24
Ds. P. Veldhuizen
Jesaja 64: 1 / Kom over en help!
Ds. P. Busstra
Lucas 1: 38 / Beschikbaar zijn!
Ds. J. Ezinga
Matteüs 24: 36 - 44, 1 Petrus 1 : 3 - 13
Ds. J. Trommel
Psalm 103 / Prijs de Heer mijn ziel
Ds. W. van der Veer
Matteüs 14: 22 - 33 Jesaja 43: 1,2 / Twijfel
Nederlands Gereformeerde Kerk Sleeuwijk
Terug naar de inhoud